کارشناسان تمام وقت و مشاوران ارشد شرکت سام‌نوآوران اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه‌های اتوماسیون صنعتی، سیستم‌های کنترلی هوشمند، ابزار دقیق و تابلوهای برق صنعتی می‌نماید.