اگر به وقت، هزینه و کیفیت آموزش اهمیت می‌دهید، آموزش‌های جامع سام‌نوآوران بهترین انتخاب برای شماست.

آموزش ابزار دقیق، اتوماسیون صنعتی با دستگاه‌های PLC, HMI, DRIVE ، سیستم‌های کنترلی هوشمند (BMS) و تابلوهای برق صنعتی از سطح مبتدی تا پیشرفته می‌باشند.
آموزش‌ها به صورت حضوری در محیط کارگاه و به صورت مجازی از بسته‌های آموزشی جامع سام‌نوآوران می‌توانید بهره ببرید. هدف ما در ابتدا آشنایی شما و سپس متخصص شدن شما در زمینه‌های ذکر شده می‌باشد
تفاوت من با بقیه در این است که پس از پایان دوره، کارآموزان برتر پس از مدتی می‌توانند در شرکت سام‌نوآوران مشغول به کار شوند.