شرکت فنی مهندسی سام نوآوران نوین بندر  خدمات، طراحی، مشاوره و اجرا را در زمینه های:

اتوماسیون صنعتی با PLC، HMI و Drive

سیستم های کنترلی هوشمند (BMS)

تابلوهای برق صنعتی

ابزار دقیق را ارائه می دهد.