ما کی هستیم

شرکت ما خدمات، طراحی، مشاوره و اجرا را در زمینه های

اتوماسیون صنعتی با PLC، HMI و Drive سیستم های کنترلی هوشمند (BMS) تابلوهای برق صنعتی ابزار دقیق را ارائه می دهد.

0 %
رضایت مشتری
0
تعداد افراد
0
پروژه ها
0
سال ها تجربه