آدرس

دفتر مرکزی : استان هرمزگان-بندرعباس-بلوار دانشگاه،دانشگاه 17.3
شعبه اول : استان هرمزگان - بندرعباس - شهرک صعنتی شماره دو - ساختمان خدمات فناوری و کسب کار
شعبه دوم : استان هرمزگان - بندرعباس - کوی فرهنگیان - خیابان امیرکبیر غربی - مجتمع فنی و آموزشی سام نوآوران

شماره تلفن

بندرعباس : ۰۹۳۶۸۵۴۴۸۰۰ و 07633661980

آدرس ایمیل

info@sam-noavaran.ir

به ما پیام بدهید

همیشه آنلاین هستیم